วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อันนี้ อันนั้น

这个 
zhe4ge
นี้  อัน

อันนี้  


那个   
na4ge

นั้น  อัน
อันนั้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น